Adobe Flash Player

Presentation

 

Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras. LGSM Sweden AB ska kännetecknas av att vi ger våra kunder och projekt uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten gärna överstiger uppdragsgivarens förväntningar.  Vår intension är att skapa mervärde för er som kund. Vi strävar efter att vara så effektiva som möjligt; tidsmässigt och kvalitetsmässigt.


Vi är en liten konsultbyrå som startade 2006 och som resultatet av en positiv utveckling utökar vi nu verksamheten. Vi består idag genom samarbete med ett nätverk av branschkunnig personal i blandade åldrar av ett konsultföretag som har en mångårig samlad erfarenhet.


Vi har kompetenser inom Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljöledningssystem, Juridik, Ekonomi, IT säkerhet, Riskhantering och Utbildning.


Internationellt har vi erfarenhet av projekt i ca 15 länder runtom i världen.


Vårt huvudkontor ligger på Hönö utanför Göteborg men vi har personal vars verksamhet har utgångspunkt i södra Sverige.   

 

Vad är viktigt i er verksamhet?

 

Oavsett inom vilket område ni är verksamt så är den viktigaste delen att kunden erhåller vad som är överens-kommet. För att säkerställa ett bra genomförande av era uppdrag så är arbetet med planering, utförande och uppföljning viktigt.

 

LGSM hjälper er gärna med att komma igång med det arbetet.