Konferens Hållbart företagande i Zambia och AngolaLGSM deltog i Konferens Hållbart företagande i Zambia och Angola fredag ??den 17 januari.
Möte arrangerat av svenska utrikesdepartementet Scandinavian Quality Conference i Göteborg måndag 20 januari, konferens
arrangerades av Bureau Veritas.
« Back