Utbildning  

 

Effektiv styrning inom strategisk kvalitetsstyrning, effektiva verksamhetssystem och hållbart ledarskap är något som framgångsrika organisationer strävar efter. Förändringsarbete kräver förmåga att skapa, initiera och driva förändringar/förbättringar inom organisationen. Det kan innebära att det behövs en breddning eller ett lyft av befintlig kompetens och/eller en riktad information till alla eller delar av företagets medarbetare.

 

 

Vi erbjuder utbildningar och semiarier inom de områden som vi är experter på: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Riskhantering och Ledarskap.

Tillsammans med er gör vi en analys av utbildningsbehovet och utifrån ett grundkoncept skräddarsyr vi utbildningen för hela företaget, grupper eller enskilda medarbetare. Och naturligtvis sätter vi gemensamt upp mätbara mål för utbildningen.