Informationssäkerhet: Riskhantering  

 

Att skydda affärskritisk information och era IT-system mot dagens IT-relaterade hot är en stor utmaning och det kräver kunskap, kännedom och bred erfarenhet.

 

 

 

I vårt nätverk av branschkunnig personal kan vi erbjuda den expertisen. Vi har tillgång till personal med lång erfarenhet inom området som gör att vi kan stötta våra kunder i alla delar av det arbetet. Från att identifiera eventuella eller aktuella hot, se över nulägesbilden och sårbarheterna för att hantera och åtgärda redan identifierade risker och säkerhetsbrister.