Risk och riskbedömning  

 

I alla organisationer stöter vi på faktorer, internt och externt, som påverkar organisationens förmåga att nå sina mål i rätt tid. Denna påverkan på organisationens måluppfyllelse brukar vi kalla organisationens risker. Allt som sker i organisationen kan alltså utgöra en risk. Det gäller på ledningsnivå och ner till det vardagliga produktionsarbetet. Och i varje företag hanterar vi risker genom att vi identifierar och analyserar dem. Därefter värderar vi risken för att fastställa om risken bör modifieras genom någon typ av riskbemötande. Denna process är komplex och bör i vissa faser även involvera företagets intressenter.

Framgångsrika organisationer har utvecklat och implementerat ett systematiskt sätt att hantera sina viktigaste risker och kan därmed på ett bättre sätt göra hållbara prognoser, vilket i sin tur ger möjlighet att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Systematisk riskhantering på alla nivåer i företaget ger en större möjlighet för organisationen att undvika onödiga kostnader och att utvecklas och blomstra.

 

 

 

Är ni i början av ert arbete med att utveckla en strategi och ett system för riskhantering?

 

Vi hjälper er gärna med att genomföra en övergripande inventering av de risker som finns och kartlägga hur de hanteras idag. Inventeringen som utförs använder ni sedan som grund för att hitta rätt nivå i er fortsatta utveckling av det systematiska riskhanteringsarbetet.


ISO 31000: Risk management / Riskhantering ligger till grund för arbetet