Arbetsmiljö

 

Bolagets anställda är viktiga…

Arbetsmiljöverket kräver att alla företag skall ha en godkänd arbetsmiljödokumentation. Men det handlar det inte bara om lagar och regler.  Systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig fråga för alla företag, inte minst för de anställda. Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att alla anställda är engagerade, insatta och aktiva i det pågående arbetsmiljöarbetet.
 
Använder ni rätt hjälpmedel, skyddsmaterial, skyddsutrustning, genomför ni kontinuerliga skyddsronder, har ni en jämställdhetsplan och arbetsmiljöpolicy?  Vi hjälper Er gärna med den interna uppföljningen av ert sätt att arbeta inom området arbetsmiljö, exempelvis genomför årliga / kontinuerliga uppföljningar.