Kvalitet

 

Kvalitetsarbetet är viktigt för att säkerställa er leverans till kund.
 
Ledningssystem är ett verktyg för att effektivt kunna styra alla processer i verksamheten. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare i ett företag med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Har ni identifierat era processer, har ni redan sett var och vad ni behöver förbättra/förstärka ert sätt att arbeta?

 

Ni kommer att märka redan när ni vi möts första gången / när ni ger oss uppdraget att vi ställer bra och relevanta frågor inför ett stundande uppdrag. Vi vill känna att inte bara medarbetarna är med, utan också att ledningen är engagerad.

 

Vid planering av arbetet med ett kvalitetssystem så skall relevanta krav och egenskaper för verksamheten identifieras mot såsom –

  • lagar och föreskrifter
  • branschbestämmelser
  • egna kvalitetskrav och mål
  • brukarens behov  

ISO 9001: 2015 har fokus på nöjd kund. Innehållet i standarden presenterar vi gärna för er och ert företag.

 

Vi ger er gärna starthjälp på väg mot ett dokumenterat säkerställande av Ert Sätt att Arbeta.