Miljöledningssystem

 

Att aktivt arbeta med miljöhänsyn i företagets dagliga produktion behöver inte innebära enorma förändringar. Dock är det viktigt att Ni själva har insett nödvändigheten och nyttan av ett mer miljövänligt sätt att arbeta.

 

Att införa ett miljöledningssystem är att anpassa företaget med ett effektivt hjälpmedel för att kontinuerligt övervaka, följa upp och förbättra verksamhetens miljöpåverkan till vad som kan vara förutsättningen för att vara kvar på marknaden. Ett väl genomfört miljöarbete blir en viktig del i hur företag bedöms.

 

Miljöarbetet är något som prioriteras för att säkerställa en långsiktig överlevnad för vår miljö. Gemensamma krafter innebär att alla i företaget gör vad som är överenskommet på vägen mot ett hållbart sätt att arbeta. En del av miljökraven uppfyller ni säkert redan och tillsammans med er går vi igenom vad som måste tillföras/utvecklas för att säkra att alla krav i ISO 14001 är uppfyllda. Vi hjälper er igång med analys av verksamheten, när analysdelen är genomförd upprättas vanligtvis handlingsplaner för att hantera arbetet med ständiga förbättringar.  Tillsammans bygger vi ett miljöledningssystem som säkerställer verksamhetens systematiska arbetssätt.